หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) [ 3 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2567-2569 [ 24 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ อบต.นครชุม เรื่องกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ วันลา เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี งบประมาณ 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
การพัฒนาบุคลากร [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงส่วนตำบล พ.ศ.2558 (การสร้างขวัญกำลังใจ) [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (การให้คุณให้โทษ) [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. (หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง หน้า 41-52) (หมวด 12 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล หน้า 88-95) (การบรรจุและแต่งตั้งและการพัฒนาบุคลากร) [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. (หมวด 4 การคัดเลือก หน้า 17 - 41) (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 66  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 หลักเกณฑ์ [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
[ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนยายน 2563 เรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
(1)    
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 087-572-4992
สายตรงนายก
โทร : 093-140-8954
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 5,782,234 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com