หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินคุณธํรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม [ 24 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 รอบปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 2 ปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
- ทดสอบ ระบบรายงานอื่นๆ - [ 21 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)  
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ