หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายมิตร แก้วภู่ - ห้วยบง (ระยะที่ 2) หมู่ 4 บ้านโนนนาซอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563  23 ก.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายชาญ อินต๊ะชัย - บ้านนายกิติ เพ็งนิตย์ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563  23 ก.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายไพรสน ทองโอย - นาจาน (ระยะที่ 1) หมู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ส.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายนาผักกูด (ระยะที่ 1) หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ส.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายหัวสะพาน-แก่งค่าย (ระยะที่ 4) หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 ส.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผักกูด (ระยะที่ 1) หมู่ 1  6 ส.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพรสน ทองโอย - นาจาน (ระยะที่ 1) หมู่ 5  6 ส.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน - แก่งค่าย (ระยะที่ 4) หมู่ 3  6 ส.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิตร แก้วภู่ (ระยะที่ 2) หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  29 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ อินต๊ะชัย - บ้านนายกิตติ เพ็งนิตย์ (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)  29 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นครชุม  26 พ.ค. 2563 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  23 เม.ย. 2563 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนาเมืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.พ. 2563 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากน้ำ-ห้วยพริกขิง(ระยะที่ 4-5)หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.พ. 2563 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้องโป่ง - นาแซง (ระยะที่ 2)หมู่8 บ้านนาตาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.พ. 2563 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายแทน จันธิกา - นาป่าแฝก (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิ.ย. 2562 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายดำเนิน - ศรีสวัสดิ์ - น้้ำฮวย (ระยะที่ 3) หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิ.ย. 2562 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562  27 พ.ค. 2562 151
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการวางท่อระบบประปาหมู่ 3  22 พ.ค. 2562 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   - ทดสอบ ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -  21 พ.ค. 2562 247
  (1)  
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 2,974,670 เริ่มนับ 7 พ.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com