หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิตร แก้วภู่ - ห้วยบง (ระยะที่ ๓) หมู่ ๔  3 พ.ค. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน - แก่งค่าย (ระยะที่ ๕) หมู่ ๓ บ้านนาเมือง  3 พ.ค. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมิตร แก้วภู่-ห้วยบง(ระยะที่ 3) หมู่4 บ้านโนนนาซอน  21 มี.ค. 2565 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนาฟองแดง-นาเหนือ(ระยะที่ 4) หมู่7 บ้านนาฟองแดง  21 มี.ค. 2565 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน-แก่งค่าย(ระยะที่ 6) หมู่3 บ้านนาเมือง  15 มี.ค. 2565 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหหัวสะพาน - แก่งค่าย (ระยะที่ 5) หมู่ 3 บ้านนาเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)  17 ก.พ. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิตร แก้วภู่-ห้วยบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)  17 ก.พ. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมิตร แก้วภู่ - ห้วยบง (ระยะที่ 3) หมู่ 4 บ้านโนนนาซอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)  4 ก.พ. 2565 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหหัวสะพาน - แก่งค่าย (ระยะที่ 5) หมู่ 3 บ้านนาเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)  4 ก.พ. 2565 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมิตร แก้วภู่- ห้วยบง (ระยะที่ 3) หมู่ 4  15 ก.ย. 2564 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพาน-แก่งค่าย (ระยะที่ 5) หมู่ 3  15 ก.ย. 2564 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างคสล.สายหัวสะพาน-แก่งค่าย (ระยะที่ 5) หมู่ 3  8 ก.ย. 2564 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายมิตร แก้วภู้- ห้วยบง(ระยะที่ 3) หมู่ 4  8 ก.ย. 2564 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาผักกูด (ระยะที่ 1) หมู่ 1  1 ก.ย. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน-แก่งค่าย (ระยะที่ 4) หมู่ 3  1 ก.ย. 2564 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไพรสน ทองโอย-นาจาน (ระยะที่ 1) หมู่ 5  1 ก.ย. 2564 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายผักกูด (ระยะที่ 1) หมู่ 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ส.ค. 2564 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพาน -แก่งค่าย (ระยะที่ 4)หมู่ 3 บ้านนาเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ส.ค. 2564 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไพรสน ทองโอย - นาจาน (ระยะที่1) หมู่ 5 บ้านนาขุมคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ส.ค. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนามแท่ง-นานายนุช อ่ำอินทรีย์ (ระยะที่ 1) หมู่ 2 บ้านนาลานข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ก.ค. 2564 28
  (1)     2      3      4   
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 0-5500-9808
สายตรงนายก
โทร : 093-140-8954
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 4,241,848 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com