หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
"นครชุม นครสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยั่งยืน"
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
วิสัยทัศน์ อบต.นครชุม
เขาปกโล้น
น้ำตกวังตาด
ร่องเขาแห่งนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
1
2
3
4
5
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
และนำมาเป็น แนวทาง ในการพัฒนาตำบล
ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กิจกรรม
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกค่ะ
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
   
 
   
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 เ [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 138 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 129 
   
 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาจัดทำสถานที่ลอยกระทงพร้อมประดับตบแต่งสถานท [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อท่อน้ำประปาเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านนาฟองแดง โ [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดสายห้วย [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้ [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธ [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รา [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพ [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) จำน [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธี [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยว [ 1 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 31 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 31 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 31 ส.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พั [ 30 ส.ค. 2565 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
   
   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว7090 ลว 2 พ.ย. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7731 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 7727 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7726 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7724 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะ และดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7725 ลว 1 ธ.ค.65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7723 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พล0023.1/ว7717 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด พล 0023.6/ว 7721 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7719 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7718 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล ที่ พล 0023.4/ว 7713 ลว. 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7682 ลว. 30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ต.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 739 ลว.30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ที่ พล 0023.3/ว 735 ลว 30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ขอเชิญประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่ พล 0023.6/ว 736 ลว 30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 737 ลว 30 พ.ย.65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7655 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7653 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนุบสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/20673 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
   
   
 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สม [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เนินมะปราง กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวรอ โครงการระดมสมองชุมชนรวมพลังสร้างสังคมนมแม่เพื่อเด็กสุขภาพดี [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูก [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกุลา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกุลา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำท่อเมนประป [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านคลอง ประกาศผู้ชนะประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พรหมพิราม การล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.วงฆ้อง ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกร่าง ร่วมเดินแบบผ้าทอลายเอกลักษณ์ตำบลบ้านกร่าง งานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราช [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
  กระดานสนทนา
   
 
สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 58  ตอบ 1  
การท้องเที่ยวในตำบล (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 52  ตอบ 1  
ปีงบประมาณ 2565 อบต.จะมีการฝึกอาชีพอีกหรือเปล่าค่ะ (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 60  ตอบ 1  
   
 
   
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์

นวดตอกเส้น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตาช่วง
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ของบุคลากรสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
แบบสำรวจความต้องการ
ในการฝึกอบรม ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
line
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นครชุมพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
สายตรงปลัด
โทร : 0-5500-9808
สายตรงนายก
โทร : 093-140-8954
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 4,929,076 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
facebook
อบต. นครชุม
facebook
อบต. นครชุม
อบต. นครชุม