หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
"นครชุม นครสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยั่งยืน"
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
วิสัยทัศน์ อบต.นครชุม
เขาปกโล้น
น้ำตกวังตาด
ร่องเขาแห่งนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
1
2
3
4
5
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
และนำมาเป็น แนวทาง ในการพัฒนาตำบล
ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กิจกรรม
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกค่ะ
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 54 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 33 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส [ 10 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 57 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส [ 10 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 44 
   
 
   
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปร [ 29 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 196 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 เ [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 340 
   
 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณี [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการปักธงปฐมฤกษ์ ประจำปี [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีสงกรานต์สืบสาน [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาทอธง ขนาด ๐.๗๕x๒ เมตร พร้อมตกแต่งให้สวยงาม [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเ [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา [ 29 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยว [ 22 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายก [ 21 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โด [ 20 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ [ 20 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำยาเอนกประสงค์) [ 19 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง ชื่อ-ตำแหน่ง รักษาราชการแทนปลั [ 19 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้ [ 18 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว [ 18 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 7 มี.ค. 2567 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
   
   
 
ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 1914 ลว 11 เม.ย. 67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 34 
ยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ พล 0023.6/ว 262 ลว 11 เม.ย. 67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 59 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 1891 ลว. 11เม.ย.67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 66 
สรุปข้อสั่งการการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 258 ลว 11 เม.ย. 67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 74 
สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2567 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 257 ลว 11 เม.ย. 67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 58 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ ร่าง กฎกระทรวงสุขลักษณะของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ... ที่ พล 0023.6/ว 261 ลว 11 เม.ย. 67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ที่ พล 0023.6/ว 260 ลว 11 เม.ย. 67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 56 
โครงการสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ อปท. ที่ พล 0023.6/ว 259 ลว 11 เม.ย. 67 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1879 ลว. 10 เมษายน 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 58 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำส่งรายงานการเงืนประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 256 ลว. 10 เม.ย.67 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 76 
สารประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ พล 0023.3/ว 254 ลว 10 เม.ย. 67 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 58 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคุณภาพน้ำ และกระบวนการผลิตน้ำประปา รุ่นที่ 2/2567 ที่ พล 0023.3/ว 255 ลว 10 เม.ย. 67 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 62 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1864 ลว 10 เม.ย. 67 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 66 
ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไช้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1863 ลว 10 เม.ย. 67 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 48 
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.3/ว 253 ลว 10 เม.ย. 67 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 (Thailand Smart City Expo 2024) ที่ พล 0023.1/ว1827 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 51 
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1828 ลว 9 เม.ย. 67 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 87 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1826 ลว 9 เม.ย. 67 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 54 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1831 ลว 9 เม.ย. 67 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 662 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจ้ดทำแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566-2570 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 252 ลว 5 เม.ย. 67 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 194 
   
   
 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมเดินขบวนและเปิดงานประเพณีสงกรานต์ รวมใจสรงน้ำพ่อขุนศรีฯ มหกร [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทต.เนินมะปราง โครงการวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเยี่ยมด่านชุมชน [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 17 
ทต.หัวรอ งานสมโภชหลวงพ่อดำ ประจำปี 2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเยี่ยมด่านชุมชน [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
อบต.มะขามสูง การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
ทต.บ้านแยง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 27 
อบต.มะขามสูง การขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 30 
ทต.หัวรอ แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ชุดที่ 2 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.หัวรอ แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ชุดที่ 1 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.ชุมแสงสงคราม ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านห้วง [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.พรหมพิราม กิจกรรม "สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" ช่วงเทศกาลสงกราน [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.ชุมแสงสงคราม ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลชุมแสงสงครามเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ปากโทก กิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา สองริมฝั่งแม่น้ำน่านสะพานวังจันทร์ ถึง [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีภิรมย์ โครงการตำบลศรีภิรมย์ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
   
 
 
 
  กระดานสนทนา
   
 
สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 252  ตอบ 1  
การท้องเที่ยวในตำบล (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 246  ตอบ 1  
ปีงบประมาณ 2565 อบต.จะมีการฝึกอาชีพอีกหรือเปล่าค่ะ (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 426  ตอบ 1  
   
 
   
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์
นวดตอกเส้น
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตาช่วง
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ของบุคลากรสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
แบบสำรวจความต้องการ
ในการฝึกอบรม ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
line
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นครชุมพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
สายตรงปลัด
โทร : 087-572-4992
สายตรงนายก
โทร : 093-140-8954
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 5,782,235 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
facebook
อบต. นครชุม
facebook
อบต. นครชุม
อบต. นครชุม