หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัด อบต.นครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นครชุม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการฝึกอบรมเฃิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4844 ลว. 24 ก.ค.63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4833 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
โครงการเครือข่ายของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 ที่ พล 0023.3/ว 388 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด ที่ พล 0023.3/ว 389 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4810 ลว 24 ก.ค. 63 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4784 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4783 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4779 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
แจ้งตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ที่ พล 0023.5/ว 385 ลว 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
แจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง Factor F ใหม่ ที่ พล 0023.5/ว 384 ลว. 22 กค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 381 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
ขอเชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 383 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4748 ลว 22 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
การนิเทศ กำกับ ติดามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4741 ลว 21 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4738 ลว. 21 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4739 ลว 21 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 106 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว5629 ลว 15 ก.ค. 63 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 377 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. Info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 378 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 120 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สด ที่ พล 0023.3/ว 376 ลว 20 ก.ค. 63 [ 20 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 96 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 467
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-144-5462 ,
092-195-0545
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 2,817,094 เริ่มนับ 7 พ.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com