หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ท่าหมื่นราม   ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.ท่าหมื่นราม   จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.ท่าโพธิ์   ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.ดอนทอง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับเด็กนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ที่ ๑๔ วัดดอนทอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.ดอนทอง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับเด็กนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ที่ ๑๔ วัดดอนทอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.ดงประคำ   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.ดงประคำ   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องโพลง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.หนองกะท้าว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแก่งคันนา สายนาหนอง ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านนาหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2565
อบต.หนองกะท้าว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแก่งคันนา สายนาหนอง ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านนาหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2565
อบต.วังพิกุล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 บ้านทางลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2565
อบต.วังพิกุล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 บ้านทางลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2565
อบต.วังพิกุล   ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 บ้านทางลัด 30 พ.ย. 2565
อบต.มะขามสูง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.มะขามสูง   จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๔๖๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.หนองกุลา   ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลหนองกุลาประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.บ้านพร้าว   ซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียน การสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.วัดโบสถ์   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 30 พ.ย. 2565
ทต.วัดโบสถ์   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมถุงพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำปีการศึกษา 2565 เดือน ธันวาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.วัดโบสถ์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.นครไทย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.นครไทย   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.นครไทย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.นครไทย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.นครไทย   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.นครไทย   ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
ทต.นครไทย   เช่าพื้นที่เว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท. จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.บ้านดง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย งวดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
อบต.บ่อภาค   จ้างเหมาประกอบอาหารกลาวันเดือน ธันวาคม 2565 ศพด.บ้านน้ำจวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,606
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 4,929,068 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com