หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
 
นายธนิสร บุญมีจิว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 
สภาพทั่วไป
 
 
การคมนาคม
 
 
การคมนาคมขนส่ง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เป็นการจราจรทางบกประชนส่วนใหญ่นิยมเดินทาง และการขนส่งทางรถยนต์ โดยมีรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างอำเภอ (ออกจากนครชุม เวลา 08.00 น. ถึงอำเภอนครไทยและออกจากนครไทย เวลา 10.00 น. ถึงตำบลนครชุม) ส่วนการคมนาคมภาย ในจากหมู่บ้านและตำบล เข้าไปในเขตอำเภอนครไทย ใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนคร ไทย นอกจากนี้ตามถนนและซอยต่างๆ ภายในพื้นที่ได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชนที่สัญจรไปมามี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสามารถจำแนกการใช้ไฟฟ้าได้ดังนี้

หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 8 หมู่บ้าน

ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้าคิดเป็น ร้อยละ 99.7 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ร้อยละ 0.3 เพราะการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจาย
 
แหล่งน้ำ
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ดังนี้
  ลำน้ำ จำนวน 1 สาย ได้แก่
 
ลำน้ำแควน้อย    
 
  ลำคลอง/ ลำห้วย จำนวน 9 สาย ได้แก่
 
ห้วยน้ำฮวย
ห้วยนาแซง
ห้วยเดื่อน้อย
ห้วยผามะคอม
 
ห้วยหินช่อง
ห้วยพริกขิง
ห้วยเดื่อใหญ่
ห้วยน้ำเค็ม
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง
 
ประปาภูเขา จำนวน 5 แห่ง          
  มีผู้ใช้น้ำ 847 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง          
  ประเภทภาชนะเก็บกักน้ำ
 
ถังเก็บ ฝ.33 จำนวน 8 แห่ง          
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
การสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย

ที่ทำการไปรษณีย์สาขาย่อย จำนวน 1 แห่ง
การให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 ตู้

โทรศัพท์กิจการของเอกชน จำนวน 2 แห่ง

มีหอกระจายข่าวทั่วทั้งตำบล (เสียงตามสาย)
    จำนวน 1 แห่ง
ประปาในตำบล
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ส่วนใหญ่ใช้ระบบประปาภูเขาและประปาหมู่ บ้าน ตามลำดับ โดยประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในรูปคณะกรรมการ แล้วโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม บริหารจัดการ ได้ให้บริการกับประชาชน หมู่ 1, 2, 3 และ 8 เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค มีผู้ใช้น้ำจำนวน 847 ครัวเรือน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 

ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ปั้มน้ำมันปั้มหลอด จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 14 แห่ง

โรงสี จำนวน 13 แห่ง

ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 1 แห่ง
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
 

กลุ่มอาชีพ จำนวน 6 กลุ่ม

การรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์
    จำนวน 8 กลุ่ม

กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.นครชุม
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 0-5500-9808 โทรสาร : 0-5500-9808 Email : saraban_06650206@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
จำนวนผู้เข้าชม 5,138,066 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com